I. SIMOVIC, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Utjecaj dobi na poslovnu i parničnu sposobnost  
 
 Ivan Šimović
 
U radu se nastoji izložiti sustavna usporedna analiza uređenja poslovne i parnične sposobnosti u Hrvatskoj te odabranim europskim zemljama istog pravno-tradicijskog kruga (Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, Srbiji te Federaciji Bosni i Hercegovini). Kroz rad se upozorava na činjenicu da je hrvatsko uređenje poslovne sposobnosti maloljetnika različito od suvremenog koncepta prihvaćenog u navedenim državama. Spomenute razlike u uređenju zapravo su nedostaci koji se odnose na hrvatsko uređenje instituta poslovne sposobnosti maloljetnika, a manifestiraju se u gotovo potpunom negiranju relevantne pravne volje maloljetnika u
domeni materijalnog prava te u skokovitom prijelazu u punoljetnost, bez ikakvih međustadija koji bi odgovarali zrelosti maloljetnika. Sve to neizbježno utječe i na domenu parnične sposobnosti jer postojeće uređenje onemogućava afirmaciju procesno relevantne volje maloljetnika, što je u suprotnosti s aktualnim europskim
trendovima. Stoga se u završnom osvrtu predlažu promjene koje bi u domaćem zakonodavstvu trebalo provesti u svrhu kvalitetnijeg i suvremenijeg uređenja poslovne sposobnosti maloljetnika te se prikazuje način na koji bi spomenute promjene utjecale i na njihovu parničnu sposobnost.  
 
Ključne riječi: poslovna i parnična sposobnost maloljetnika; potpuna poslovna i parnična nesposobnost maloljetnika; ograničena poslovna sposobnost maloljetnika; parnična sposobnost ograničeno poslovno sposobnog maloljetnika; poslovna i parnična sposobnost zaposlenog maloljetnika
 
Puni tekst dostupan