DR. SC. MIRELA KREŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zakonsko nasljeđivanje bračnih drugova prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području
 
Mirela Krešić
 
U radu se razmatraju pravila Općeg građanskog zakonika o zakonskom nasljeđivanju bračnih drugova, kao i odgovarajuća pravila bračnog prava, posebno pravila kojima su uređeni imovinski odnosi u braku. Dopunu normativne analize predstavljaju rješenja iz ostavinskih spisa kotarskih sudova Zagreba, Samobora i Velike Gorice sačuvana u Državnom arhivu u Zagrebu te objavljena sudska praksa. Pritom je autoričina namjera bila utvrditi kako je tekla primjena pravila zakonskog nasljeđivanja bračnih drugova, kakve su se nejasnoće pritom javljale i jesu li bila opravdana osporavanja tih pravila na hrvatsko-slavonskom pravnom području.
 
Ključne riječi: bračni drugovi; zakonsko nasljeđivanje; Opći građanski zakonik; hrvatsko-slavonsko pravno područje
 
Puni tekst dostupan na