P:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

PRAVNI DOSEZI MEDICINSKE OPLODNJE U HRVATSKOJ
 
 
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
 
Najnovije uređenje medicinske oplodnje u Hrvatskoj unijelo je reda u to područje, kojem su imanentna ponajprije etička i medicinska promišljanja. No, pravno uređenje jednako je tako važno i odražava zahtjev za pravnom sigurnošću. Pravni aspekti medicinske oplodnje osobito su važni za uređenje prava i dužnosti bračnih odnosno izvanbračnih drugova, darivatelja spolnih stanica, pravnog statusa djeteta, a s time u vezi i priznanja očinstva te ostvarenja prava djeteta na saznanje biološkoga podrijetla. Iako su mnoga pravna pitanja riješena na zadovoljavajući način, pomnija analiza pokazuje da su neke situacije ostale bez odgovora, a neka su pitanja stvorila proturječna rješenja.
 
Ključne riječi: medicinska oplodnja, bračni drugovi, izvanbračni drugovi, darivatelj spolnih stanica, priznanje očinstva, pravo djeteta na saznanje podrijetla
 
Puni tekst članka dostupan na