SANDRA VRAČAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Iznimka političkog kaznenog djela u međunarodnim ugovorima

Sandra Vračan, dipl. iur.
 
Politički utjecaj na interpretaciju pravnih pojmova i ekspresije u izvorima međunarodnog kaznenog prava može se načelom neizručenja za političke delikte koristiti kao pravnim razlogom za neizručenje. Tada čak i međunarodni zločini, pa i ratni zločini i terorizam, mogu biti pogrešno tumačeni, običan kriminal može postati politički, a pravo i njegova načela svode se na iluziju.
Primjera za to ima dosta, ali je na svu sreću više onih u međunarodnoj suradnji koji se približavaju ili su identični ispravnom tumačenju načela međunarodnog kaznenog prava, pa i načela neizručenja za političke delikte. Preostaju veliki napori da se postojeći izvori toga prava usklade s tim načelima, da se uklone razlike koje postoje, da se revidiraju nejasne, nedovoljno određene i općenite formulacije u ekstradicijskom pravu. Tada će i u njihovoj primjeni raznih manipulacija s političkim deliktima
biti manje.  
 
Ključne riječi: političko kazneno djelo; međunarodni ugovori; klauzula iznimke političkog kaznenog djela

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445