ALEKSANDRA MAGANIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Javni bilježnik u elektroničkom pravnom prometu

Aleksandra Maganić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

Notaries Public in Electronic Legal Transactions

Aleksandra Maganić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

 

Svrha rada prezentirati je ulogu javnog bilježnika u elektroničkom pravnom prometu u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na komparativna rješenja u njemačkom i austrijskom pravu. U radu se prikazuje uloga javnih bilježnika u razvoju elektroničkog pravnog prometa i naglašava njihova nužna povezanost sa suvremenim oblicima elektroničke komunikacije. Kao ključni problemi obrađuju se elektronička ovjera, elektronički registar skrbništva i elektronički arhiv isprava te daju prijedlozi za preuzimanje odgovarajućih rješenja u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi

javni bilježnik; elektronički pravni promet; elektronički potpis; elektronička ovjera; elektronički registar skrbništva; elektronički arhiv za isprave

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161630