IVAN KOSNICA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ivan Kosnica: “Uređenje

državljanstva i

multinormativnost na hrvatsko-

slavonskom području u

Kraljevini Srba, Hrvata i

Slovenaca (1918. – 1928.) "

Uređenje državljanstva i multinormativnost na hrvatsko-slavonskom području u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918. – 1928.)

Dr. sc. Ivan Kosnica, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10000 Zagreb; ikosnica@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0467-6062

Sažetak
Predmet rada je uređenje državljanstva na hrvatsko-slavonskom području u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u razdoblju od uspostave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine pa sve do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. studenoga 1928. godine. Autor je u radu propitao dosege i ograničenja temeljne postavke o uređenju državljanstva na hrvatsko-slavonskom području prema kojoj je državljanstvo na tom području bilo uređeno propisima donesenim do 1918. godine te novim propisima kojima su prethodni propisi u određenoj mjeri mijenjani i stavljani izvan snage. Na temelju analize više slučajeva iz upravne prakse autor je pokazao da bi temeljnu postavku o važećem pravu trebalo shvatiti tek kao relativno simplificiran prikaz dominantnih praksi. Naime, u upravnoj praksi dolazili su do izražaja i drugi konkurentni normativni sklopovi koji su značajno usložnjavali uređenje državljanstva.

Ključne riječi: multinormativnost, državljanstvo, Hrvatska, Kraljevina SHS

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.3.05  

Hrčak ID: 280673

URI: https://hrcak.srce.hr/280673  

Stranice: 891-915

________________________________________________________________________________________________________

“Citizenship Norms and Multinormativity in Croatian-Slavonian Area in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1918-1928)”

 

Ivan Kosnica, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 4, 10000 Zagreb; ikosnica@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0467-6062

Summary
In the paper the author analyzed the citizenship norms in the Croatian-Slavonian area in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in the period from the formation of the state in 1918 to the first Citizenship Law of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, which entered into force on 1 November 1928. Based on practical examples the author analyzed the relevance of various groups of norms in citizenship cases. In doing so, the author analyzed the concept of Croatian-Slavonian citizenship law in the new state, further application of abolished norms in administrative practice and application of Serbian citizenship law and other norms in the Croatian-Slavonian area. Based on the analyzed sources the author pointed out the competition of various norms and concluded that the normative complexity significantly complicated the process of standardization of citizenship law in the Croatian-Slavonian area. In addition, the author argues for a reformulation of the current understanding of the citizenship setting, which presupposes initial validity of citizenship norms enacted before 1 December of 1918 and their gradual change with new citizenship norms enacted over the following ten years. Instead, the author argues that this was only dominant practice, which was in a number of cases faced with other normativities that represented competitive solutions.

Keywords: Croatian legal tradition, multinormativity, citizenship, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.3.05    

Hrčak ID: 280673

URI: https://hrcak.srce.hr/280673

Pages: 891-915