:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zaštita djece u oružanim sukobima u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a

Sandra Fabijanić Gagro

Posebna kategorija civila na koje oružani sukob ima nesumnjiv utjecaj, a koja u njima uživaju i posebnu zaštitu, jesu djeca. Ta se zaštita manifestira kroz niz općih odredbi o zaštiti civilnog stanovništva koje ne sudjeluje izravno u neprijateljstvima, a velik dio kojeg čine upravo djeca. Drugi oblik zaštite zajamčen je kroz posebne odredbe predviđene nizom međunarodnih dokumenata posvećenih samo zaštiti djece. Oba dopunska protokola uz Ženevske konvencije iz 1949. godine, Konvencija o pravima djeteta, Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta svojim obvezujućim djelovanjem na države koje su ih prihvatile nastoje što je više moguće poboljšati status djece i ograničiti njihovo sudjelovanje u neprijateljstvima. Najnoviji fenomen modernih oružanih sukoba jest novačenje djece u oružane snage. Stoga je Vijeće sigurnosti kroz nekoliko svojih rezolucija u posljednjem desetljeću posebnu pozornost posvetilo položaju djece u oružanim sukobima, pitanjima demobilizacije i reintegracije djece-vojnika, uz stalno izražavanje zabrinutosti zbog porasta broja izbjegle i raseljene djece diljem svijeta.
 
Ključne riječi: djeca; oružani sukobi; Konvencija UN o pravima djeteta; Protokol; rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a; izvješća glavnog tajnika UN-a

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445