BROJ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj

Članci:
 
Prof. dr. sc. Branko Smerdel: Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskoga Ustava: Slijede li nakon predsjedničkih izbora nove promjene ustrojstva vlasti?
 
Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić: Razlozi za odbijanje priznanja i ovrhe sudskih odluka po Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima
 
Prof. dr. sc. Alan Uzelac: Pravo na pravično suđenje u građanskim predmetima: Nova praksa Europskoga suda za ljudska prava i njen utjecaj na hrvatsko pravo i praksu
 
Prof. dr. sc. Mirela Šarac, Irena Stanić, dipl. iur.: Stjecanje posjeda putem podčinjenih u rimskom pravu
 
Prof. dr. sc. Srećko Jelinić, dr. sc. Dubravka Akšamović: Ugovorno pravo Europske unije na prekretnici
 
Slađana Aras, dipl. iur.: Donošenje kontumacijskih presuda u sporovima o uzdržavanju djece
 
 
In memoriam: akademik prof. dr. sc. Hodimir Sirotković (1918.-2009.)
 
Popis radova akademika prof. dr. sc. Hodimira Sirotkovića
 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
 
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić-Radočaj, prof., mr. Sandra Čar)