PRIKAZI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikazi /Reviews

Prikaz knjige / Book review: Dubravka Hrabar, Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive, Zagreb, 2018.

 

Dr. sc. Anica Čulo Margaletić, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; aculo@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7688-8366

 
Sažetak

Monografija autorice prof. dr. sc. Dubravke Hrabar, redovite profesorice obiteljskog prava u trajnome zvanju i predstojnice Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, iznimno je vrijedan i važan znanstveni i stručni doprinos razumijevanju dosega i važnosti jednog međunarodnopravnog akta koji je zaokupio osobitu pozornost i zanimanje svekolike javnosti. Naime, u monografiji autorica kritički analizira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, skraćeno nazivanu Istanbulska konvencija, posebno s aspekta rodnog pristupa problemu nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koji je zapravo zasjenio samu srž i smisao ovoga međunarodnog ugovora. 
Knjiga, uz predgovor, sadržava šest poglavlja – Uvod; Medijski pristup Istanbulskoj konvenciji i pravna argumentacija; Rod, rodna jednakost, rodna ideologija u Istanbulskoj konvenciji; Donošenje Istanbulske konvencije; Istanbulska konvencija i vladavina prava; Završna misao, a na kraju sažetak na engleskom jeziku, iscrpnu bibliografiju te, kao dodatak, tekst razmatrane Konvencije i bilješku o autorici.

Ključne riječi: Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; Istanbulska konvencija

Key words: The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence; Istanbul Convention

Hrčak ID: 207496

URI
https://hrcak.srce.hr/207496

Stranice / pages

615-619

 

 

 

Prikaz radionice / Workshop review: The Yigal Arnon & Co. Law and History Workshop, Pravni fakultet Buchmann, Sveučilište u Tel Avivu, Država Izrael, 9. – 16. travnja 2018.

 

Kristijan Poljanec, mag. iur., asistent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb; kpoljanec@efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4912-1335

 

Sažetak
Od 9. do 16. travnja 2018. na Pravnom fakultetu Buchmann, Sveučilište u Tel Avivu, Država Izrael, održane su dvije radionice iz područja bliskoistočnih studija. Autor prikaza na tim je radionicama sudjelovao u okviru programa nastavničke razmjene Erasmus Plus tijekom boravka na Sveučilištu u Tel Avivu kao Cegla Visiting Research Fellow. 
Pravni fakultet Buchmann najstarija je, najveća i vodeća izraelska pravna škola, s tradicijom koja seže u tridesete godine 20. stoljeća. Osim brojnih kolegija na hebrejskom i engleskom jeziku, Pravni fakultet Buchmann organizira jedinstvene pravne radionice (engl. legal workshops) na kojima vodeći izraelski i strani pravni teoretičari izlažu isključivo neobjavljene radove (engl. work in progress). Posebnost takvog formata izlaganja sastoji se u intenzivnom uključivanju studenata u diskusiju oko radova u nastajanju. Takav pedagoški pristup omogućuje studentima da neposredno, vlastitim angažmanom, sudjeluju u stvaranju pravne literature. Od svakog se studenta očekuje da pročita predmetni članak ili poglavlje knjige u nastajanju te da u živoj akademskoj debati dade objektivan i kritički sud o iznesenim tezama. Nije neobično vidjeti kako studenti propituju utemeljenost metodologije, teza i zaključaka koje su iznijeli članovi akademske zajednice (uključujući i nastavnike matičnog fakulteta) te time daju anticipiranu “recenziju” rada iz studentske perspektive. Na taj način ne samo da ih se potiče i usmjerava ka kritičkom promišljanju, nego im se omogućuje razvitak vlastitih znanstvenoistraživačkih kompetencija. Konačno – no ne i manje važno – treba istaknuti kako studenti u interakciji s nastavnicima neposredno sudjeluju u stvaranju budućih nastavnih materijala i tako postaju dionici sustava unapređenja kvalitete nastavnog procesa.

Ključne riječi: radionica; metodologija; učenje; pravo

Key words: workshop; methodology; learning; law

Hrčak ID: 207497

URI
https://hrcak.srce.hr/207497

Stranice / pages

621-627