BROJ 5:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj

 

 
Članci:
 
Prof. dr. sc. Jasna Omejec: Zabrana diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava
 
Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov: Stvarna prava na željezničkoj infrastrukturi - Pogled nakon reforme željezničkog sustava
 
Dr. sc. Marija Pospišil Miler, mr. sc. Marija Pospišil: Odgovornost prijevoznika u pomorskom prijevozu putnika prema zakonodavstvu Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske - de lege lata i de lege ferenda
 
Anica Čulo, mag. iur., Ivan Šimović, dipl. iur.: Registar bračnih ugovora kao doprinos sigurnosti u pravnom prometu
 
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić-Radočaj, prof., mr. Sandra Čar)