PROF .DR. SC. T. ĆAPETA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nacionalni Ustav i nadređenost prava EU u eri pravnog pluralizma

 

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
 
Nadređenost prava EU bitno je utjecala na ustavne poretke država članica EU. Jednako tako i članstvo Hrvatske u EU utjecat će na njezinn ustavni poredak. Osnovna je svrha ovoga članka analiza mogućih prilagodbi ustavnog poretka RH zahtjevima koji proizlaze iz nadređenosti prava EU. Autorica najprije objašnjava što jest nadređenost prava EU,koje je probleme izazvala u nekim postojećim članicama EU te kako su oni riješeni. Potom se ispituju mogućnosti prilagodbe ustavnog poretka Hrvatske pod pretpostavkom da se sadašnji Ustav ne mijenja. Raspravlja se stoga o tome koje ustavne norme mogu stajati na putu recepciji zahtjeva nadređenosti prava EU te koje (re)interpretacije tih ustavnih normi mogu ipak omogućiti prihvaćanje nadređenosti bez promjena Ustava. Naposljetku, raspravlja se i o mogućnosti i prednostima izričitih izmjena Ustava u svrhu prihvaćanja nadređenosti.
 
Ključne riječi: nadređenost prava EU, procesna nadređenost, ustavne preprjeke nadređenosti, prilagodba ustavnog poretka RH, ovlasti sudova.
 
Puni tekst članka dostupan je na
 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=52084