REMZIJE ISTREFI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Remzije Istrefi: “Upholding Peace

Settlements Through Constitutional

Review in Bosnia and Herzegovina,

Kosovo and North Macedonia”

 

Upholding Peace Settlements Through Constitutional Review in Bosnia and Herzegovina, Kosovo and North Macedonia

Remzije Istrefi, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Prishtina “Hasan Prishtina”, Str. George Bush, No. 31, 10 000 Prishtinë, Kosovo; Judge at the Constitutional Court of Kosovo, Rr. Perandori Justinian, nr. 44. 10 000 Prishtinë, Kosovo; remzije.istrefi@uni-pr.edu; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8854-5907

Summary
This article examines implementation of the peace settlement compromises translated into constitutional arrangements in Bosnia and Hercegovina, Kosovo and North Macedonia. The three countries struggle with their violent past, loss of interethnic trust and political fragmentation. Consequently, the implementation of peace settlement compromises that are translated into constitutional arrangements is hampered. Through analyses of constitutional jurisprudence in three countries this study provides further insights into the effectiveness and enforcement of the constitutional choices in practice. The article concludes that international supporters in the process of negotiation of peace settlements need to revisit the international assistance in constitution-making as a part of peacebuilding projects through the lens of constitutional review practices.

Key words: peace settlement, peacebuilding, constitutional review, Bosnia and Hercegovina, Kosovo, North Macedonia

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.5.04  

Hrčak ID: 284804

URI: https://hrcak.srce.hr/284804   

Pages: 1259-1301

________________________________________________________________________________________________________

Provedba mirovnih sporazuma u ustavnosudskoj praksi u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji

 

Dr. sc. Remzije Istrefi, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Prištini “Hasan Prishtina”, Str. George Bush, No. 31, 10 000 Priština, Kosovo; sutkinja Ustavnog suda Kosova, Rr. Perandori Justinian, nr. 44. 10 000 Priština, Kosovo; remzije.istrefi@uni-pr.edu; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8854-5907

Sažetak
U ovom se članku analizira provedba mirovnih sporazuma koji su preneseni u ustavne poretke u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji. Ovim su državama zajednički problemi koji proizlaze iz proteklih sukoba, gubitka međuetničkog povjerenja i političke fragmentiranosti. Sve to otežava provedbu dogovora iz mirovnih sporazuma koji su preneseni u njihove ustavne poretke. Analizirajući ustavno sudovanje u te tri države, ovaj rad prikazuje učinkovitost i provedbu ustavnih odluka u praksi. Autorica zaključuje da međunarodni pomagači u procesu pregovora o mirovnim sporazumima moraju ponovno promisliti o međunarodnoj pomoći u pisanju ustava, kao dijelu mirovnih inicijativa, a sve kroz prizmu sudske prakse u kontroli ustavnosti.

Ključne riječi: mirovni sporazum, izgradnja mira, ustavna tužba, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.5.04   

Hrčak ID: 284804

URI: https://hrcak.srce.hr/284804  

Stranice: 1259-1301