MIŠO DOKMANOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Izazovi razvoja predmeta pravne povijesti u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji

Mišo Dokmanović 

 

 

Sažetak
U radu se pobliže obrađuju promjene i prilagodbe sadržaja predmeta iz pravne povijesti koje su se dogodile nakon raspada Jugoslavije te faktori koji su utjecali na te procese. U skladu s time istraženi su i analizirani glavni trendovi i događaji na polju pravne povijesti u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji. Također, definirani su suvremeni izazovi i konačno, na temelju izvršenih analiza, iznesene preporuke i predloženi konkretni koraci radi ostvarenja poboljšanja u izvođenju nastave iz odnosnih predmeta. 
Posebna pozornost u istraživanju je posvećena tradiciji predmeta i promjenama naziva, trenutnom položaju disciplina, sadržaju predmeta, metodologiji poučavanja, načinima procjene usvojenih znanja i suradnji na nacionalnoj i regionalnoj razini. Osim toga, u radu su analizirani načini sagledavanja i poučavanja zajedničke prošlosti u sadržajima predmeta pravne povijesti u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji. Konačno, promjene u sadržajima predmeta pravne povijesti ocijenjene su sukladno tekućim reformama nastavnih programa u okviru širih prilagodbi sustavu ECTS (European Credit Transfer System).

Ključne riječi
visoko obrazovanje; pravo; povijest; Hrvatska; Srbija; Makedonija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171857