BOŽENA BULUM, MARIJA PIJACA, MARINA VOKIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

DIREKTIVA EUROPSKE UNIJE O DODJELI UGOVORA O KONCESIJI I NJEZINA PRIMJENA NA UGOVORE U SEGMENTU POMORSKOG PRIJEVOZA

 

Dr. sc. Božena Bulum, viša znanstvena suradnica Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Augusta Šenoe 4, Zagreb; bbulum@hazu.hr

Mr. sc. Marija Pijaca, asistentica na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića bb, Zadar; mpijaca@unizd.hr

Dr. sc. Marina Vokić Žužul, znanstvena suradnica Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Augusta Šenoe 4, Zagreb; mvz@hazu.hr

 

 

DIRECTIVE 2014/23/EU ON THE AWARD OF CONCESSION CONTRACTS AND ITS APPLICATION IN THE SHIPPING SECTOR

 

Božena Bulum, Ph. D., Senior Research Assistant, Croatian Academy of Sciences and Arts, Adriatic Institute, Augusta Šenoe 4, Zagreb; bbulum@hazu.hr

Marija Pijaca, LL. M., Assistant, University of Zadar, Maritime Department, Mihovila Pavlinovića bb, Zadar; mpijaca@unizd.hr

Marina Vokić Žužul, Ph. D., Research Assistant, Croatian Academy of Sciences and Arts, Adriatic Institute, Augusta Šenoe 4, Zagreb; mvz@hazu.hr

 

Na području dodjele ugovora o koncesiji postojala je pravna praznina koju su europski sudovi nastojali razriješiti pojašnjavanjem određenih pitanja povezanih uz dodjelu ugovora o koncesiji u okviru dvadeset i šest presuda na tom području koje su donijeli od 2000. godine do danas. Ipak, stanje na području dodjele ugovora o koncesiji bilo je daleko od zadovoljavajućeg. To je uputilo nadležne institucije Europske unije na činjenicu da se probleme povezane uz dodjelu ugovora o koncesiji ne može rješavati od slučaja do slučaja te da je potrebno donošenje europskih pravila na tom području. Tako je početkom 2014. godine donesena Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o dodjeli ugovora o koncesiji.
U ovom radu analiziramo temeljne elemente te Direktive, kao što su precizna definicija koncesija, obvezno objavljivanje obavijesti o dodjeli koncesije u Službenom listu Europske unije u propisanim slučajevima, utvrđivanje određenih obveza u vezi s kriterijima za odabir i dodjelu koncesije koje tijela koja dodjeljuju koncesiju moraju poštovati, reguliranje izmjena koncesija za vrijeme njihova trajanja itd.
U radu je također napravljena kritička analiza primjene Direktive o dodjeli ugovora o koncesiji u segmentu pomorskog prijevoza, posebice na području dodjele ugovora o pružanju usluga pomorske kabotaže i ugovora o pružanju lučkih usluga koji se smatraju koncesijama za pružanje usluga te su, u tom smislu, podložni primjeni Direktive o dodjeli ugovora o koncesiji.

Ključne riječi: ugovori o koncesiji; Direktiva o dodjeli ugovora o koncesiji; pomorska kabotaža; ugovori o pružanju usluga pomorske kabotaže; lučke usluge; ugovori o pružanju lučkih usluga