MATKO PAJČIĆ, MARIN BONAČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Matko Pajčić, Marin Bonačić: Sporazumi o priznanju krivnje u postupcima pred međunarodnim...

Sporazumi o priznanju krivnje u postupcima pred međunarodnim kaznenim sudovima

 

Doc. dr. sc. Matko Pajčić; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska; matko.pajcic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0657-1245
Doc. dr. sc. Marin Bonačić; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; marin.bonacic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9951-0921

 

Sažetak
Sporazumi o priznanju krivnje između tužitelja i okrivljenika, na temelju kojih se okrivljenik potvrdno očituje o krivnji u zamjenu za neki ustupak od strane tužitelja, izvorno su nastali u pravnim sustavima angloameričke pravne tradicije. Iako prvotno nisu bili predviđeni, ti sporazumi javili su se i pred međunarodnim te internacionaliziranim kaznenim sudovima. Do toga je prvi put došlo u postupku pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u trenutku kada je Sud bio opterećen velikim brojem predmeta s jedne strane, a s druge strane pritiskom da ubrza postupke i završi s radom. U daljnjem razvoju iskristalizirala su se dva temeljna modela: sporazumi pod utjecajem angloameričke pravne tradicije te sporazumi pod većim utjecajem kontinentalne pravne tradicije. U radu se razmatraju temeljna obilježja tih dvaju modela te njihove sličnosti i razlike. Uz to, razmatra se i usklađenost sporazuma s ciljevima međunarodnog kaznenog pravosuđa.

Ključne riječi: sporazum o priznanju krivnjesporazumijevanje o krivnjisporazum o optužbisporazum o kaznimeđunarodno kazneno pravosuđe

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.2.05

Hrčak ID: 259357

URI: https://hrcak.srce.hr/259357

Stranice: 255-283

____________________________________________________________________________________________________

Plea Agreements in Procedures Before International Criminal Courts

 

Matko Pajčić, PhD, Assistant Professor; Faculty of Law, University of Split, Split, Croatia; matko.pajcic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0657-1245
Marin Bonačić, PhD, Assistant Professor; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; marin.bonacic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9951-0921

 

Summary
Plea agreements between prosecutors and defendants, under which a defendant pleads guilty in exchange for a concession by the prosecutor, originated in the legal systems of the Anglo-American legal tradition. Although not originally envisaged, these agreements have also appeared before international and international criminal courts. This happened for the first time in the proceedings before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at a time when the court was burdened with a large number of cases on the one hand, and pressure on the other to speed up its proceedings and complete its work. In further development, two basic models crystallized: agreements under the influence of the Anglo-American legal tradition and agreements under the greater influence of the continental legal tradition. The paper discusses the basic features of these two models and their similarities and differences. In addition, the compatibility of the agreement with the objectives of international criminal justice is being considered.

Keywords: plea agreementplea bargainingcharge bargainingsentence bargaininginternational criminal justice

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.2.05

Hrčak ID: 259357

URI: https://hrcak.srce.hr/259357

Pages: 255-283