LJUBO RUNJIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ljubo Runjić: Bitna povreda međunarodnog ugovora na primjeru Arbitražnog sporazuma između HR i SLO

Bitna povreda međunarodnog ugovora na primjeru Arbitražnog sporazuma između Hrvatske i Slovenije

 

Dr. sc. Ljubo Runjić, viši predavač Veleučilišta u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik, runjic@vus.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1500-2717

 

Sažetak
U radu se utvrđuje postojanje bitne povrede Arbitražnog sporazuma između Hrvatske i Slovenije u smislu članka 60. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969., a samim time i opravdanost hrvatskog zahtjeva za prestankom Arbitražnog sporazuma. Naime, člankom 60. Bečke konvencije predviđena je mogućnost prestanka međunarodnog ugovora u slučaju njegove bitne povrede. S obzirom na to da je postojanje bitne povrede ključni uvjet za stjecanje prava na jednostrani raskid ugovora, razmatra se pojam bitne povrede, pri čemu se poseban naglasak stavlja na kriterije bitne povrede koji su predviđeni člankom 60. Bečke konvencije. Na temelju toga analizira se čini li djelovanje Slovenije, odnosno ex parte komunikacija u arbitraži između Hrvatske i Slovenije, odbacivanje Arbitražnog sporazuma ili pak povredu odredbe bitne za ostvarenje njegova predmeta i svrhe. Zaključno, u radu se tvrdi da je Slovenija bitno povrijedila Arbitražni sporazum u smislu članka 60. Bečke konvencije.

Ključne riječi: bitna povredameđunarodni ugovorex parte komunikacijaArbitražni sporazum između Hrvatske i Slovenije

Hrčak ID: 227080

URI: https://hrcak.srce.hr/227080

Stranice: 589 - 619

_____________________________________________________________________________________________________

 

Material Breach of a Treaty on the Example of the Arbitration Agreement Between Croatia and Slovenia

 

Ljubo Runjić, Ph. D., Senior Lecturer, Polytechnic of Šibenik, Trg Andrije Hebranga 11, Šibenik; runjic@vus.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1500-2717

 

Summary
This paper determines the existence of a material breach of the Arbitration Agreement between Croatia and Slovenia within the meaning of Article 60 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, and thus the validity of Croatia's request to terminate the Arbitration Agreement. To be more specific, Article 60 of the Vienna Convention provides for the right to unilaterally terminate a treaty in the case of its material breach. Given that the existence of a material breach is a key condition for acquiring the right to unilaterally terminate a treaty, the notion of material breach is considered, with a particular emphasis on the criteria for material breach laid down in Article 60 of the Vienna Convention. On that basis, the paper analyzes whether Slovenia's actions, i.e. ex parte communication in the arbitration between Croatia and Slovenia represents a repudiation of a treaty or a violation of a provision of the Arbitration Agreement essential to the accomplishment of its object and purpose. Finally, the paper argues that Slovenia has materially breached the Arbitration Agreement within the meaning of Article 60 of the Vienna Convention.

Key words: material breachtreatyex parte communicationArbitration Agreement between Croatia and Slovenia

Hrčak ID: 227080

URI: https://hrcak.srce.hr/227080

Pages: 589 - 619