VILIM BOUČEK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Hijerarhijska ljestvica izvora europskog građanskog procesnog prava na području europskog građanskog sudovanja

Prof. dr. sc. Vilim Bouček ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Hierarchy of Sources of the European Civil Law Procedure in the European Area of Civil Justice

Vilim Bouček ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia


U radu se prezentira i analizira hijerarhijska ljestvica izvora Europskog građanskog procesnog prava pri čemu se utvrđuje njihov odnos, a zatim i odnos izvora europskog građanskog procesnog prava spram ostalih izvora međunarodnog građanskog procesnog prava na području država članica EU-a te određene iznimke od utvrđenih hijerarhijskih razina. Na taj način ustrojena hijerarhijska ljestvica
pravnih izvora pokazuje slojevitost izvora važećeg međunarodnog građanskog procesnog prava na području država članica EU-a. Također, ovaj rad može poslužiti nadležnom hrvatskom sucu u primjeni izvora međunarodnog građanskog procesnog prava u rješavanju privatnopravnih situacija s prekograničnim (EU) i međunarodnim obilježjem.

Ključne riječi
hijerarhijska ljestvica; izvori europskog građanskog procesnog prava; Ugovor iz Lisabona iz 2007.

 

Puni tekst dostupan na

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=179702