PROF. DR. SC. M. ŠARAC, M. MACANOVIĆ, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Revocatio i renuntiatio

Prof. Dr. Sc.  Mirela Šarac
Marlon Macanović, dip. Iur.  
 
U članku se analizira još uvijek sporno pitanje mogućnosti jednostranog raskida ugovora o nalogu (mandatum) u rimskom pravu. Premda je mandat zasnovan na međusobnom sporazumu, povjerenju i prijateljstvu, stranke nisu imale podjednako pravo raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme. Takav stav rimskih pravnika očituje se ne samo u terminološkoj razlici (revocare – renuntiare), nego i u različitim zahtjevima koji su se odnosili na dopustivost raskida. Nesporno je mandantovo pravo na opoziv re integra, ali mnogobrojne nedoumice izaziva pitanje mandatareva otkaza. Dok je klasična jurisprudencija navodila određene okolnosti kao primjere kada je mandatar smio otkazati preuzetu obvezu, to je pravo tijekom vremena, usporedo sa sve češćom pojavom honoriranja mandatara, postupno ograničavano, posebice počev od kasnog klasičnog prava. Sudeći prema Paulovim Sentencijama i Justinijanovim Institucijama, u postklasičnom i Justinijanovu pravu vrijedilo je pravilo da mandatar može otkazati re integra samo pod posebnim okolnostima uz predočenje iusta causa renuntiationis.  
 Ključne riječi: rimsko pravo; mandatum; revocatio; renuntiatio
Puni tekst članka dostupan na