SANJA BARIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Načelo razumnosti u Italiji: ustavno sudovanje između interpretacije i kreacije

Prof. dr. sc. Sanja Barić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

 

The Reasonableness Principle in Italy: The Practice of the Constitutional Court between Interpretation and Creation

Sanja Barić ; Faculty of Law, University of Rijeka, Rijeka, Croatia

 

Izrastajući u jedan od osnovnih gradivnih elemenata ustavne strukture, svojevrsni “objektivni poredak vrijednosti” a l'italienne, načelo razumnosti nezaobilazan je koncept ozbiljnog proučavanja i razumijevanja ustavnog identiteta Italije. Principio di ragionevolezza zapravo je sukus modernog talijanskog ustavnog sudovanja, koje načelo, bez obzira na to kako ga zvali, možemo identificirati u općem smjeru razvoja ustavnosudske judikature en general. Njegovo poznavanje tako postaje relevantno i za poimanje hrvatske teorije i prakse na ovom području. Ono također rekontekstualizira poznatu napetost između pojmova “primjene prava” i “stvaranja prava” na najvišoj razini tijela koja u zemljama kontinentalnoeuropske tradicije bivaju nominalno svrstana u skupinu “primjenjivača prava”. Načelo razumnosti operira kao pokušaj objektivizacije ustavnosudske interpretacije.

Ključne riječi
ustavno sudovanje; načelo razumnosti; načelo razmjernosti; ustavni sud; Italija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=152631