FRANCESCO BERLINGIERI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Nacrt konvencije UNCITRAL-a o prijevozu robe (u cijelosti ili djelomično) (morem)

Francesco Berlingieri

U radu se daje sustavan prikaz odredaba Nacrta konvencije UNCITRAL-a o prijevozu robe (u cijelosti ili djelomično) (morem). Autor analizira važne i kontroverzne odredbe Nacrta koje uređuju polje njegove primjene, kogentnost odredaba, razdoblje odgovornosti za robu, obveze i odgovornosti prijevoznika i krcatelja, prijevozne isprave, pravo nadzora, granice odgovornosti, zastaru, nadležnost, arbitražu itd. Posebno su naglašene razlike između rješenja Nacrta i međunarodne regulative na snazi.
 
Ključne riječi: Nacrt konvencije UNCITRAL-a o prijevozu robe (u cijelosti ili djelomično) (morem); prijevoz robe; odgovornost prijevoznika; odgovornost krcatelja; konvencije pomorskog prava


 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445