BUDISLAV, ML. VUKAS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikaz knjige Dalibor Čepulo, “Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu..."

prikaz knjige: Dalibor Čepulo, “Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu – od srednjeg vijeka do suvremenog doba”, treće prošireno i izmijenjeno izdanje, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2021.

 

Dr. sc. Budislav Vukas, ml., profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka; bvukas@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0976-9169

 

 

Sažetak

Duga tradicija udžbeničkih izdanja zagrebačkog Pravnog fakulteta svakako je jedno od važnih obilježja navedene institucije. Ona je postojala i u prijašnjim vremenima, a danas, kada je to najveći nacionalni pravni fakultet, i unatoč sve znatnijoj aktivnosti ostalih hrvatskih fakulteta, zagrebački se udžbenik očekuje s posebnim interesom. On utječe na izgradnju kurikula hrvatskih pravnih studija, a nerijetko svojim značenjem i autoritetom prelazi i hrvatske državne granice. Taj je trend dakako uvijek bio primjetan i na Katedri za povijest hrvatskog prava i države navedenog Fakulteta, koja će u ovoj godini obilježiti sto i deset godina postojanja. Tako je početkom ove male obljetničke godine predstavljeno treće, znatno izmijenjeno i dopunjeno izdanje udžbenika “Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu – od srednjeg vijeka do suvremenog doba”, predstojnika Katedre prof. dr. sc. Dalibora Čepula. Time je dorađena, aktualizirana i proširena njegova prva suvremena sinteza hrvatske pravne povijesti iz 2012., a kako navodi i ugledna recenzentica akademkinja Nella Lonza, “navedeni udžbenik obuhvaća i bitan pregled institucija vlasti i prava s kojima su hrvatska područja u povijesti bila uže povezana, jer se tek iz tog očišta može ispravno sagledavati hrvatski povijesni realitet.”

Ključne riječi: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstuRepublika Hrvatskaudžbenik

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.09

Hrčak ID: 266147

URI: https://hrcak.srce.hr/266147

Stranice: 567-573

______________________________________________________________________________________________________

Book review: Dalibor Čepulo, “Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu – od srednjeg vijeka do suvremenog doba”, third expanded and revised edition, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2021

 

Dr. sc. Budislav Vukas, jr., Professor, faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, 51000 Rijeka; bvukas@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0976-9169

 

Summary

Review of the university textbook written by Prof. Dr. Dalibor Čepulo, “Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu – od srednjeg vijeka do suvremenog doba”, third expanded and revised edition, University of Zagreb, Faculty of Law, Zagreb, 2021.

Keywords: Croatian legal history in the European contextRepublic of Croatiatextbook

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.09

Hrčak ID: 266147

URI: https://hrcak.srce.hr/266147

Pages: 567-573