VICKO PRANČIĆ, DIPL- IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
O DUŽNOSTI PODUZIMANJA I USKRATI SLUŽBENE RADNJE JAVNOG BILJEŽNIKA

 

Vicko Prančić, dipl. iur.
 
Javno bilježništvo javna je služba koju obavljaju javni bilježnici kao samostalni i neovisni nositelji te službe i osobe javnog povjerenja.[1] Neovisnost i nepristranost javnobilježničke službe njezino je bitno obilježje i u interesu nesmetanog i pravilnog funkcioniranja pravosudnog sustava. Zbog toga zakonodavac ugrožavanja neovisnosti i nepristranosti javnih bilježnika nastoji spriječiti mnoštvom pojedinih, izričito propisanih zapovijedi i zabrana. Te zapovijedi i zabrane imaju svrhu djelotvorno osigurati povjerenje u neovisnost i nepristranost javnih bilježnika u obavljanju službe. U radu se analiziraju pojedine odredbe Zakona o javnom bilježništvu (ZJB)[2] čija je svrha osiguranje neovisnosti i nepristranosti javnobilježničke službe u kojima je javni bilježnik dužan odnosno ovlašten uskratiti poduzimanje službene radnje.
 
Ključne riječi: javni bilježnik, službena radnja, uskrata službene radnje
 
Puni tekst članka dostupan je na