DRAŽEN DRAGIČEVIĆ, NINA GUMZEJ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Odgovornost posrednika za povrede autorskog i srodnih prava na internetu

 

Dražen Dragičević
Nina Gumzej

 

Sažetak
Razvoj elektroničkih komunikacija i na njima temeljenih online servisa i novih mrežnih tehnologija i usluga omogućio je unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa, kao i nastanak novih poslovnih modela. Njihovo masovno korištenje dovelo je do sve šire ponude, prezentacije i distribucije različitih digitalnih sadržaja, među kojima posebno mjesto imaju oni koji uživaju autorskopravnu zaštitu. U takvim uvjetima postavlja se pitanje uloge, odgovornosti i obveza davatelja usluga informacijskog društva za povrede autorskog i srodnih prava, posebno kada je riječ o davateljima usluga – posrednicima čijim se posredstvom ostvaruje komunikacija korisnika mrežnih usluga.
Zbog toga se u radu analiziraju pravni aspekti njihova djelovanja, njihova prava i obveze prema relevantnim odredbama prava Europske unije, kao i prema odgovarajućem pravnom okviru Republike Hrvatske, koji se u ovom području pretežito razvijao i prilagođavao u skladu s acquisom. Težište analize čine pitanja odgovornosti i obveza davatelja posredničke mere conduit usluge pristupa internetu zbog građanskopravne zaštite autorskog i srodnih prava koja krše korisnici njihove usluge razmjenom datoteke sa zaštićenim djelima. Posebna pozornost pridaje se ispitivanju dopuštenosti određivanja sudskih mjera protiv ovih posrednika u parničnom postupku, sukladno sudskoj praksi Europskog suda i propisima, koje podrazumijevaju opći preventivan nadzor nad korisnicima njihovih usluga u svrhu sprečavanja povreda autorskog i srodnih prava na internetu.

Ključne riječi
peer-to-peer; elektroničke komunikacije; davatelj usluga informacijskog društva – posrednik; mere conduit; autorsko i srodna prava; sloboda poduzetništva

Puni tekst članka dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139022