SLAĐANA ARAS, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Marginalije uz uređenje alimentacijskih procedura u hrvatskom i makedonskom pravu
 Slađana Aras, dip. Iur
Cilj rada jest analizirati alimentacijske postupke u hrvatskom i makedonskom pravu, osobito u kontekstu izmjena uvedenih Zakonom o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona Republike Hrvatske iz 2007. godine.
U radu se najprije određuju vrste alimentacijskih sporova u hrvatskom te makedonskom pravu. U dionici o uređenju alimentacijskih postupaka de lege lata u hrvatskom i makedonskom pravu obrađuju se pitanja (osobne, kvalificirane) dostave, zakazivanja i odgode ročišta, donošenja, izrade i dostave presuda te pravnih lijekova u tim postupcima. Razmatraju se, također, i novouređene procedure o smanjenju i prestanku obveze uzdržavanja u hrvatskom alimentacijskom parničnom procesnom pravu.
Osobita se pozornost posvećuje rješenjima važećeg hrvatskog i makedonskog alimentacijskog parničnog procesnog prava u pogledu (ne)mogućnosti donošenja dispozitivnih presuda te sklapanja sudske nagodbe u sporovima o uzdržavanju djece. U zaključnom se dijelu rada naznačuju određeni problemi vezani uz priznanje i ovrhu tih presuda u Hrvatskoj/Makedoniji te mogući načini njihova rješavanja.
 Ključne riječi: uzdržavanje; nemo pro praeterito allitur; alimentacijski postupak; dispozitivne presude; priznanje i ovrha odluka o uzdržavanju
Cijeli tekst dostupan na:
 
Subjekti alimentacijskog postupka u hrvatskom i makedonskom pravu
 Slađana Aras, dip. Iur
Cilj rada jest analizirati subjekte alimentacijskog postupka u hrvatskom i makedonskom pravu.
U tom je kontekstu provedena analiza odredaba o međunarodnoj, internoj, stvarnoj i mjesnoj nadležnosti te sastavu suda u hrvatskom i makedonskom alimentacijskom parničnom procesnom pravu. Razmatra se, također, procesnopravni položaj i zastupanje različitih kategorija parnično (ne)sposobnih stranaka u postupku. Pritom se posebna pozornost posvećuje procesnopravnom statusu i zastupanju stranih državljana. U posljednjem dijelu rada raspravlja se o različitostima u uređenju procesnih funkcija i ovlasti centra za socijalnu skrb prema Obiteljskom zakonu Republike Hrvatske te Zakonu za semejstvoto Republike Makedonije.
 Ključne riječi: alimentacijski postupak; nadležnost suda; sastav suda; parnična sposobnost; zastupanje; centar za socijalnu skrb
 
Cijeli tekst dostupan na: