IVA SAVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravni aspekti udara ptica u zrakoplove

Iva Savić

 

Sažetak
Udar ptica u zrakoplov u hrvatskom zračnom prometu događa se u prosjeku jednom na svakih tisuću letova. Iako u Hrvatskoj bez ljudskih žrtava, ovakvi događaji zračnim lukama i prijevoznicima uzrokuju često vrlo velike materijalne štete. S jačanjem zračnog prijevoza i porastom broja letova raste i vjerojatnost nezgoda i nesreća prouzročenih udarom ptica u zrakoplov. Danas se u zračnim lukama diljem svijeta broj takvih događaja bilježi u desecima tisuća na godišnjoj razini. Cilj ovoga rada jest analizirati domaće propise koji uređuju pitanja sigurnosti zračnog prometa iz aspekta opasnosti od udara ptica u zrakoplov te istražiti utjecaj međunarodnih propisa i propisa Europske unije na domaću regulativu. Pri tome autorica posebnu pozornost posvećuje pitanjima odgovornosti pojedinih subjekata zračnog prometa za štetu prouzrokovanu tim događajem. U radu se također analizira regulativa koja uređuje prava putnika u slučaju zrakoplovnih nesreća uzrokovanih udarima ptica u zrakoplov te obrađuje pitanje odgovornosti za štetu na tlu od zrakoplova u letu.

Ključne riječi
udar ptica u zrakoplov; sigurnost zračnog prometa; istraživanje nesreća i nezgoda; odgovornost zračne luke; operator; šteta na tlu

 

Puni tekst članka dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=7619