D. DUIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

KONCEPT KOHERENTNOSTI U PRAVU EUROPSKE UNIJE

 

Dunja Duić, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek

 

THE CONCEPT OF COHERENCE IN EU LAW

 

Dunja Duić, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek

 

 

 

Koherentnost je predmet proučavanja u brojnim znanstvenim disciplinama, a posebnu važnost daju joj teoretičari u području filozofije prava. Pojam koherentnosti sadržava više nivoa i isprepleće se s drugim pravnim pojmovima, zato će se u ovome radu pokušati ujednačiti teorije koherentnosti. Cilj je ovog rada utvrditi što je koherentnost. Definiranje pojma koherentnosti bit će provedeno na primjeru prava vanjskih odnosa Europske unije. Razlog tome je činjenica da je pri posljednjim izmjenama Osnivačkih ugovora jedan od političkih imperativa bio postizanje koherentnosti u području vanjskog djelovanje Europske unije. Danas postizanje koherentnosti predstavlja pravnu obvezu za institucije Unije i za države članice. Kako je riječ o pojmu oko kojeg postoji veliki prijepor među znanstvenicima i koji predstavlja obvezu u pravu Unije koje je od stupanja Republike Hrvatske u članstvo nadređeno pravu RH, treba smatrati da postoji potreba za interpretacijom i definicijom pojma koherentnost. Kao primjer za analizu pojma koherentnosti u ovom radu poslužilo je područje prava vanjskih odnosa EU-a, iako dani zaključci mogu biti primijenjeni u bilo kojem pravnom sustavu. U radu će biti objašnjen pojam koherentnost. Objašnjenje je temeljeno na pravnoj, filozofskoj, politološkoj i lingvističkoj analizi. Nadalje, rad obrađuje razlikovanje koherentnosti i konzistentnosti, dok posljednje poglavlje donosi definiciju stupnjeva koherentnosti i samog pojma.

 

Ključne riječi : koherentnost, konzistentnost, pravo EU-a, vanjski odnosi EU-a