IVAN TOT:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ivan Tot: “Prikaz knjige: Josipović, T. (ur.),

Privatno pravo Europske Unije – posebni

dio, Narodne novine, Zagreb, 2022.”

 

Prikaz knjige: Josipović, T. (ur.), Privatno pravo Europske Unije – posebni dio, Narodne novine, Zagreb, 2022.

Dr. sc. Ivan Tot, docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; itot@net.efzg.hr; ORCID: ID: orcid.org/0000-0002-9401-8986

Sažetak
Privatno pravo Europske unije – posebni dio na 1054 stranice teksta sustavno i sveobuhvatno obrađuje pravne izvore, razvoj, temeljna načela i pojedine pravne institute privatnog prava EU-a te usklađenost hrvatskog privatnopravnog sustava s pravom EU-a. Riječ je o zbirnoj znanstvenoj knjizi u stvaranju koje je uz prof. dr. sc. Tatjanu Josipović sudjelovalo 20 autora i autorica visoko specijaliziranih upravo u područjima njihova doprinosa knjizi.

Ključne riječi: Privatno pravo Europske Unije , privatno pravo , Europska unija

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.06   

Hrčak ID: 292014

URI: https://hrcak.srce.hr/292014     

Stranice: 1493-1498

________________________________________________________________________________________________________

Book review: Josipović, T. (ed.), Privatno pravo Europske Unije – posebni dio, Narodne novine, Zagreb, 2022

Dr. sc. Ivan Tot, Assistant Professor, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; itot@net.efzg.hr; ORCID: ID: orcid.org/0000-0002-9401-8986

Summary
Book review: Josipović, T. (ed.), Privatno pravo Europske Unije – posebni dio, Narodne novine, Zagreb, 2022

Key words: Private law of the European Union, Private law, European Union

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.06    

Hrčak ID: 292014

URI: https://hrcak.srce.hr/292014    

Pages: 1493-1498