KENNETH KAUNDA KODIYO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Kenneth Kaunda Kodiyo: Intestacy Laws and the Influences of Colonialism – The Case of Kenya, ...

Intestacy Laws and the Influences of Colonialism – The Case of Kenya, in Comparison with the English and Australian Laws of Succession

 

Kenneth Kaunda Kodiyo, orcid.org/0000-0001-8079-3263 ; Kenyatta University School of Law, Nairobi, Kenya; kodiyo.kenneth@ku.ac.ke

 

Summary
Intestacy law is derived from the traditional values, but it can be also under the influences of societies across the world. As a field of private law, the law of intestate succession can, in the long run, resist the non-voluntary, i.e., imposed reception of such rules of and forced by a coloniser. Compared to the flexible regulations, e.g., of the law of obligations, which are therefore more capable of legal transplant, intestate succession is based on deeply enrooted customs of a nation. Thus, these rules can rigidly persist under the pressure of colonisation. Kenya and Australia, two countries with significant differences in their cultural and legal traditions, were, in a diverse way, colonised by England. The article analyses the intestacy laws in these three countries, with the emphasis on Kenya. It especially discusses the reasons for pushing for strong intestacy laws to protect the widow in Kenyan Laws compared with the Australian and English Laws.

 

Keywords: comparative lawintestate successioncolonisationKenyan, Australian, and the English Law of successionformation of law of diverse countries under the same coloniser

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.1.05

URI: https://hrcak.srce.hr/258422

Pages: 93-126

______________________________________________________________________________________________________

Zakonsko nasljeđivanje i utjecaji kolonijalizma – slučaj Kenije u usporedbi s australskim i engleskim nasljednim pravima

 

Kenneth Kaunda Kodiyo, orcid.org/0000-0001-8079-3263 ; Kenyatta University School of Law, Nairobi, Kenya; kodiyo.kenneth@ku.ac.ke

 

Sažetak
Pravila zakonskog (intestatnog) nasljeđivanja proizlaze iz tradicionalnih vrijednosti određenog društva, ali se mogu naći i pod utjecajem stranih prava. Općenito, kao dio privatnog prava, pravila zakonskog nasljeđivanja su pritom onaj dio koji dugoročno može u većoj mjeri odoljeti vanjskim nametanjima, odnosno prisilnoj recepciji pravila nametnutih od strane kolonizatora. Naime, u usporedbi s dispozitivnom prirodom pravila obveznog prava, koja su podložnija stranim utjecajima i prihvaćanju pravnih transplantata, pravila zakonskog nasljeđivanja duboko su ukorijenjena u narodnu tradiciju te se mogu snažnije i u neizmijenjenu obliku održati i pod pritiscima kolonizatora. U radu se obrađuju dva primjera uređenja zakonskog nasljeđivanja, u Keniji i Australiji, objema državama koloniziranima od strane Velike Britanije, između kojih postoje velike razlike glede kulturnih i pravnih tradicija. Također, kao referentni sustav, prikazuje se zakonsko nasljedno pravo i u Engleskoj. Poseban se naglasak u radu stavlja na rješenja prisutna u kenijskom pravu, pri čemu autor ističe razloge za potrebu zaštite udovice pri zakonskom nasljeđivanju, te se ona uspoređuju s australskim i engleskim pravom.

 

Ključne riječi: poredbeno pravozakonsko nasljeđivanjekolonizacijaKenijaAustralijaEngleska

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.1.05

URI: https://hrcak.srce.hr/258422

Stranice: 93-126