DAVOR DERENČINOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Nekoliko komentara uz Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Republike Srbije

 

Davor Derenčinović


Predmet rada je analiza Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je donesen u Republici Srbiji 2003. godine, i to u prvom redu članka 3., kojim je propisano da su državni organi Republike Srbije određeni tim Zakonom nadležni za vođenje postupka za kaznena djela iz zakonskog kataloga koja su počinjena na području bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, bez obzira na državljanstvo počinitelja ili žrtve. Na osnovi tog Zakona u Republici Srbiji pokrenuti su postupci protiv državljana Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za zločine koji su počinjeni na području tih dviju država tijekom agresije i oružanog sukoba početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. U radu se nastoji utvrditi je li u toj spornoj odredbi sadržano univerzalno načelo primjene kaznenog zakonodavstva u prostoru i krše li se njezinom primjenom općeprihvaćena načela kaznenog i međunarodnog prava – načelo pravne određenosti i načelo nemiješanja u unutarnje poslove drugih država.

Ključne riječi
univerzalna jurisdikcija; ratni zločini; načelo nemiješanja; načelo pravne sigurnosti

 

Puni tekst dostupan na

 

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=137178