A. RAČKI MARINOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Osnovna obilježja i opseg zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova

Ana Rački Marinković; Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Zagreb, Hrvatska

 

Basic features and scope of protection of geographical indications and trademarks

Ana Rački Marinković, Ph. D., Titular Assistant Professor; Deputy Director, State Intellectual Property Office, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb; aracki@dziv.hr

 

 

Uspoređuju se oznake zemljopisnog podrijetla kao posebna prava industrijskog vlasništva čija je zaštita uspostavljena u Europskoj uniji i žigovi. Sagledavaju se sličnosti i razlike u odnosu na teritorijalnost, trajanje zaštite i razinu inventivnosti koja se traži za priznavanje zaštite. Prikazuju se razlike u pogledu ovlaštenika tih prava te same funkcije tih prava. Razmatra se odnos oznaka zemljopisnog podrijetla kao posebnih prava industrijskog vlasništva u Europskoj uniji i žigova prema generičnosti te se uspoređuju propisani uvjeti za registraciju i postupci registracije tih prava. Naposljetku, objašnjava se različit opseg zaštite tih prava. Pritom se rasprava o razlikama u osnovnim obilježjima dovodi u vezu s različitim pristupom i načinima na koji države štite oznake zemljopisnog podrijetla te tako ispituje osnova sukoba na međunarodnom planu između država koje im pružaju zaštitu isključivo u okviru žigovnog prava i onih koji zagovaraju njihovu proširenu zaštitu kao posebnih prava industrijskog vlasništva.

 

Ključne riječi: žig; oznaka zemljopisnog podrijetla; oznaka izvornosti; zemljopisna oznaka; kolektivni žig; jamstveni žig; međunarodni registar zemljopisnih oznaka