FRANE STANIČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravni status vjerskih zajednica u hrvatskom pravu

Doc. dr. sc. Frane Staničić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law

Frane Staničić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Cilj je ovog rada analizirati razvoj položaja vjerskih zajednica u hrvatskom pravu tijekom vremena. Autor analizira pravni položaj vjerskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca / Kraljevini Jugoslaviji, socijalističkoj Jugoslaviji i u Republici Hrvatskoj. U radu će se pokazati da je taj razvoj bio usporen, a u nekim razdobljima isprekidan. Posebna će se pozornost posvetiti pitanju (ne)ustavnosti ugovora koje je Republika Hrvatska sklopila sa Svetom Stolicom. Autor će pokazati da su ti ugovori u skladu s Ustavom, ali da postoje druga pitanja glede pravnog položaja drugih vjerskih zajednica o čijoj bi se ustavnosti moglo dvojiti. Autor će pokazati da danas u Republici Hrvatskoj postoji pet tipova vjerskih zajednica.

 

Ključne riječi
vjerske zajednice; pravni položaj; registracija vjerskih zajednica; ugovori između Republike Hrvatske i vjerskih zajednica

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181841