MARTINA TIČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikaz knjige: “Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa”

Prikaz knjige: “Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2020.

 

Martina Tičić, mag. iur.; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; mticic@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5055-607X

 

Sažetak
U izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljena je u srpnju 2020. godine knjiga Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa. Ova knjiga zbornik je radova s istoimenog okruglog stola održanog 29. listopada 2019. godine u palači Akademije u Zagrebu, koji je bio organiziran u povodu stupanja na snagu Zakona o međunarodnom privatnom pravu (dalje u tekstu: ZMPP). Knjiga je pedeset i druga u sklopu nakladničkog niza Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava pod nazivom Modernizacija prava. Urednici su akademik Jakša Barbić i prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić.
Knjiga se sastoji od devet tema koje su na okruglom stolu izložili profesori pravnih fakulteta i pravni praktičari diljem Hrvatske. Sve se tiču pitanja iz okvira uredaba Europske unije te novog ZMPP-a. Iako dijele istu dodirnu točku, teme su raznolike, od samog upućivanja na propise europskog i međunarodnog privatnog prava, sve do povezivanja materije s pitanjem zaštite ljudskih prava. Nudi se pregršt različitih perspektiva, od izlaganja znanstvenika do praktičnih iskustava iz pravosuđa, čime se uspjela izbjeći jednostranost u pristupu materiji. Dodatnu važnost knjizi daju mnogobrojni primjeri te analiza prakse europskih i hrvatskih sudova, koji daju životnost teorijskim razmatranjima. Ova knjiga će stoga biti iznimno korisna svim stručnjacima koji proučavaju ili praktičarima koji izravno dolaze u doticaj s europskim i međunarodnim privatnim pravom.
U predgovoru akademik Jakša Barbić ističe razloge održavanja okruglog stola i napominje kako je donošenje ZMPP-a izazvalo velike promjene u izvorima međunarodnog privatnog prava te stoga naglašava važnost znanstvene obrade procesa kao što su utvrđivanje nadležnosti sudova i mjerodavnog prava te priznanje i ovrha stranih odluka. Ukratko ističe što je prethodilo donošenju ZMPP-a te upozorava na nekoliko pitanja koja se postavljaju, primjerice, mogućnost stranačke autonomije u određivanju mjerodavnog prava, ograničenje autonomije država članica da uređuju pitanja s područja stvarnog prava te utjecaj ljudskih prava na međunarodno privatno pravo. Također ističe kako će čitateljima biti posebno zanimljivo praktično viđenje primjene uredaba Europske unije koje je izloženo u nastavku knjige.
Ova knjiga sastoji se od pet uvodnih članaka i četiri članka umješača.

Ključne riječi: međunarodno privatno pravoHrvatska, Europska unija

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.2.07

Hrčak ID: 259359

URI: https://hrcak.srce.hr/259359

Stranice: 291-294

___________________________________________________________________________________________________

Book review: “Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2020

 

Martina Tičić, LLM; Faculty of Law, University of Rijeka, Rijeka, Croatia; mticic@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5055-607X

 

Summary
Book review: “Međunarodno privatno pravo – interakcija međunarodnih, europskih i domaćih propisa”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Zagreb, 2020

Keywords: conflict of lawsCroatiaEuropean Union

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.2.07

Hrčak ID: 259359

URI: https://hrcak.srce.hr/259359

Pages: 291-294