LULJETA PLAKOLLI-KASUMI, QERKIN BERISHA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Luljeta Plakolli-Kasumi, Qerkin Berisha:

“Publicity Rights as a Tool for Protection

of Celebrities and Public Figures in

Kosovo”

 

Publicity Rights as a Tool for Protection of Celebrities and Public Figures in Kosovo

Luljeta Plakolli-Kasumi, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Prishtina “Hasan Prishtina”, Agim Ramadani str., n.n., 10 000 Pristina, Kosovo; luljeta.plakolli@uni-pr.edu; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5806-3683

Qerkin Berisha, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Prishtina “Hasan Prishtina”, Agim Ramadani str., n.n., 10 000 Pristina, Kosovo; qerkin.berisha@uni-pr.edu; ORCID ID: orcid.org/ 0000-0002-5494-2701

Summary
Currently, there is no special law for the protection of publicity rights in Kosovo, and a limited protection can be only afforded through different forms of intellectual property rights, i.e., trademark and copyright, as well as under the privacy protection and anti-defamation legislation, as well as property law regime. While the right to privacy and anti-defamation laws represent means to protect the human dignity, they are nevertheless not sufficient to justify an application of the right of privacy when the motives are to protect the commercial value of the persona. Hence the current paper aims at analysing the current regulation of publicity rights in Kosovo, as well as the scope of protection through a comparative analysis of the publicity rights legislation in different jurisdictions. The paper will also discuss the main policies and legal theories behind the right of publicity, explore different approaches expressed in the legal doctrine, and propose specific actions for Kosovo legislators in this regard.

Key words: publicity rights, intellectual property, personality rights, privacy and publicity, Kosovo

DOIhttps://doi.org/0.3935/zpfz.72.5.05   

Hrčak ID: 284805

URI: https://hrcak.srce.hr/284805    

Pages: 1303-1326

________________________________________________________________________________________________________

Pravo publiciteta kao sredstvo zaštite slavnih i javnih osoba na Kosovu

 

Dr. sc. Luljeta Plakolli-Kasumi, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Prištini “Hasan Prishtina”, Agim Ramadani str., n.n., 10 000 Priština, Kosovo; luljeta.plakolli@uni-pr.edu; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5806-3683

Dr. sc. Qerkin Berisha, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Prištini “Hasan Prishtina”, Agim Ramadani str., n.n., 10 000 Priština, Kosovo; qerkin.berisha@uni-pr.edu; ORCID ID: orcid.org/ 0000-0002-5494-2701

Sažetak
Trenutno ne postoji poseban zakon za zaštitu prava na publicitet na Kosovu, a ograničena zaštita se može pružiti samo kroz različite oblike prava intelektualnog vlasništva, tj. žig i autorsko pravo, kao i zakonima o zaštiti privatnosti i zabrani klevete, te sredstvima imovinskopravne zaštite. Iako pravo na privatnost i zakoni protiv klevete predstavljaju sredstva za zaštitu ljudskog dostojanstva, oni ipak nisu dovoljni da opravdaju primjenu prava na privatnost kada su motivi zaštita komercijalne vrijednosti ličnosti. Stoga ovaj rad ima za cilj analizirati trenutnu regulativu prava na publicitet na Kosovu, kao i opseg zaštite kroz komparativnu analizu zakonodavstva. U radu će se također raspravljati o politikama (policies) i pravnim teorijama iza prava na publicitet, istražiti različite pristupe izražene u pravnoj doktrini i predložiti konkretne akcije kosovskim zakonodavcima u tom pogledu.

Ključne riječi: pravo na publicitet, intelektualno vlasništvo, prava osobnosti, privatnost i publicitet, Kosovo

DOI: https://doi.org/0.3935/zpfz.72.5.05    

Hrčak ID: 284805

URI: https://hrcak.srce.hr/284805   

Stranice: 1303-1326