MIHAELA BRATUT FILIPOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Položaj članova uprave dioničkog društva pri sklapanju ugovora u ime društva, ali s osobnim intereso

Mihaela Braut Filipović

 

Sažetak
U ovome je radu obrađena dopustivost self-dealing transakcija članova uprave dioničkih društava u slučajevima kada sklapaju ugovor sa samima sobom i kada sklapaju ugovor u ime društva, ali u kojemu imaju i osobni interes. Dan je pregled komparativnih rješenja, što uključuje i europsko pravo, o preventivnim mjerama kojima se nastoji onemogućiti da članovi uprave dioničkog društva ulaze u self-dealing transakcije koje su štetne za društvo. Bez ikakve je sumnje u hrvatskom i komparativnom pravu da su članovi uprave dioničkog društva dužni djelovati u interesu društva, no izostanak apsolutne zabrane self-dealing transakcija članova uprave otvara pitanje granica u kojima se mogu dopustiti takvi pravni poslovi te kako uspostaviti što učinkovitiji sustav kontrole nad njima. U članku su posebno izložene mogućnosti korištenja statuta i skupnog zastupanja radi kontrole nad self-dealing transakcijama članova uprave.

Ključne riječi
pravo društava; self-dealing; sklapanje ugovora člana uprave s osobnim interesom; sklapanje ugovora sa samim sobom; skupno zastupanje u dioničkome društvu; statut dioničkoga društva

 

Puni tekst članka dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139034