BOŽENA BULUM:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prava putnika u pomorskom prijevozu prema uredbi Europske unije broj 1177/2010

Božena Bulum

 

Sažetak
U radu se analiziraju odredbe Uredbe (EU) 1177/2010, koja regulira obveze prijevoznika, terminalnih operatora i drugih osoba uključenih u pružanje usluga pomorskog prijevoza putnika u slučaju prekida putovanja. Ona također regulira prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti pri njihovu prijevozu morem i unutarnjim plovnim putovima. Osim toga, Uredba 1177/2010 sadržava i odredbe o pravima potrošača kojima se pružaju usluge prijevoza morem i unutarnjim plovnim putovima, obuhvaćene paket-aranžmanom u slučaju prekida u pružanju tih usluga. U radu se analiziraju i odredbe hrvatskog prava putnika u pomorskom prijevozu de lege lata i de lege ferenda, posebice u kontekstu očekivanog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Ključne riječi
prava putnika; zaštita potrošača; prekid putovanja; otkazivanje polaska ili kašnjenje putovanja u polasku; kašnjenje putovanja u dolasku

 

Puni tekst članka dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139028