H.-R. HELD:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Henrik-Riko Held: Podrijetlo postupka legis actio per condictionem

Podrijetlo postupka legis actio per condictionem

Dr. sc. Henrik-Riko Held, viši asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska; hheld@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6217-2655

 

Sažetak

Autor u radu analizira postupak legis actio per condictionem kao temelj na kojem su se razvili kondikcijski zahtjevi u klasičnom rimskom pravu. Posebno se bavi podrijetlom tog postupka, što još uvijek nije potpuno razjašnjena tema u romanistici. Iscrpno analizira temeljne karakteristike legisakcije per condictionem: tridesetodnevni rok (dies tricensimus) u tom postupku i etimologiju termina condicere i condictio po kojima je dobio ime. Naposljetku utvrđuje terminološku i konceptualnu povezanost postupka legis actio per condictionem sa starim rimskim postupkom objave rata (bellum iustum). Zbog određenih poveznica između dvaju postupaka autor upućuje na jednaku razinu njihove uronjenosti u rane rimske religiozne predodžbe, što pomaže shvaćanju podrijetla legisakcijskog postupka per condictionem te razumijevanju kondikcijskih zahtjeva u rimskom pravu i njegovoj recepciji općenito.

Ključne riječi: legis actio per condictionem, dies tricensimus, condicere, bellum iustum, fetiales, rimsko pravo

Puni tekst: http://hrcak.srce.hr/181634

Stranice: 197 - 227

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Origins of the legis actio per condictionem Procedure

Henrik-Riko Held, Ph. D., Senior Assistant, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia; hheld@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6217-2655  

 

Summary

The author analyses the legis actio per condictionem procedure, as a basis for the development of unjustified enrichment claims (condictiones) in classical Roman law. He specifically deals with the origins of this procedure, which is still an unresolved issue in Romanist studies. He thoroughly analyses the basic characteristics of this procedure: the thirty-day time period (dies tricensimus) applied in the procedure and the usage of the terms condicere and condictio, upon which the name of this legis actio is based. Finally, he defines the terminological and conceptual interconnection of the legis actio per condictionem procedure with the ancient Roman procedure for a declaration of war, or the bellum iustum procedure. Due to certain common features of these two procedures, the author suggests a similar level of their immersion in the ancient Roman religious and legal concepts. That way, he contributes to the understanding of the origins of the legis actio per condictionem procedure, which in turn helps with the analysis of the unjustified enrichment claims (condictiones) in Roman law and its reception in general.

Keywords: legis actio per condictionem, dies tricensimus, condicere, bellum iustum, fetiales, Roman law

Full text: http://hrcak.srce.hr/181634

Pages: 197 - 227