BROJ 3 & 4:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

Doc. dr. sc. Marko Petrak: Rimska pravna pravila kao izvor suvremenog hrvatskog obiteljskog prava

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar: Marginalije uz proturječnosti i pravne praznine pojedinih obiteljskopravnih instituta

Doc. dr. Ivana Jaramaz Reskušić: Lex Iulia de adulteriis coercendis: pojam, optužba i represija preljuba

Akademik Lujo Margetić: Brak na bosanski način ("si sibi placuit")

Mr. sc. Irena Majstorović: Zaruke i miraz kao neregulirani instituti suvremenog obiteljskog prava

Prof. dr. sc. Nenad Hlača: Rastava braka

Prof. dr. sc. Aleksandra Korać: Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu

Prof. dr. Karel Zupančič: Nova ureditev varstva in vzgoje otroka, izvrševanja roditeljske pravice ter otrokovih stikov v slovenskem družinskem pravu

Prof. dr. sc. Dijana Jakovac-Lozić: Susreti i druženja djeteta s odvojenim roditeljem u presudama Europskog suda za ljudska prava

Prof. dr. sc. Aleksandra Korać: Zastupanje djece u sklapanju pravnih poslova – teorijsko promišljanje i primjer iz bankarskog poslovanja

Mr. sc. Ivana Milas: Nasilje u obitelji

Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski: Rimska Tutela Mulierum u opisima klasika

Mr. sc. Branka Rešetar: Prestanak uzdržavanja bračnih i izvanbračnih drugova te partnera u istospolnim zajednicama

Prof. dr. sc. Hrvoje Kačer: (Izvan)bračna stečevina i zemljišne knjige – neka pitanja i dvojbe

Prof. dr. sc. Mihajlo Dika: Dokazivanje saslušanjem stranaka u parničnom postupku

Prof. dr. sc. Alan Uzelac: Efikasnost pravosuđa u europskom kontekstu: usporedba funkcioniranja europskih pravosudnih sustava