BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

Vedran Đulabić, dipl. iur.: Povelje javnih službi: pokušaj podizanja kvalitete javne uprave i jačanja uloge građana

Dr. sc. Davor Babić: Ograničenja izbora stranog mjesta arbitraže prema zakonu o arbitraži i sloboda pružanja usluga u pravu EZ i asocijacijskom pravu

Dr. sc. Žaklina Harašić: Problem razgraničenja "lakih slučajeva" (easy cases) i "teških slučajeva" (hard cases)

Prof. dr. sc. Boris Buklijaš: Ugovor o radu na određeno vrijeme kao atipičan ugovor

Mr. sc. Helena Morović: Antitrustovsko zakonodavstvo kao instrument ekonomske politike

Mr. sc. Tin Matić: Elektronički oblik ugovora i isprava - novi oblik ?

 

Osvrti i prikazi:  


Gordana Marčetić: Javni službenici i tranzicija (Akademik Eugen Pusić)

Budućnost europskog sudbenog sustava – o ustavnoj ulozi europskih sudova – 6. međunarodni ECLN-kolokvij IACL okrugli stol, 2.-4. studenoga 2005., Berlin, SR Njemačka (Prof. dr. sc. Arsen Bačić)

Ivan Šimonović: Globalizacija, državna suverenost i međunarodni odnosi (Mr. sc. Đorđe Gardašević)

Znanstveni skup: Hrvatska pred vratima Europske Unije - fiskalni aspekti (Mr. sc. Tereza Rogić Lugarić)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., Ana Šarić-Radočaj, prof.)