V:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
PRAVO NA ISPRAVAK OBJAVLJENE INFORMACIJE I PRAVO NA ODGOVOR NA OBJAVLJENU INFORMACIJU PREMA ZAKON

 

Vicko Prančić, dipl. iur.        
 
Sloboda medija služi slobodnom individualnom i javnom oblikovanju mišljenja te je nužna osnova za kritičko izvješćivanje i istraživačko novinarstvo. Samo slobodno od bilo kakvih utjecaja i kritičko prikazivanje stvarnosti može voditi slobodnom oblikovanju mišljenja i na taj način omogućiti građanima uvid u politička, društvena i kulturna područja života. Istodobno se na taj način putem medija može osigurati i efektivna kontrola državne vlasti suprotstaviti se totalitarizmu. Međutim, ni sloboda medija nije neograničena. Izvješćianje koje nadilazi informacijske potrebe javnosti može zadrijeti u zaštićeno područje ljudske osobnosti, privatnosti i dostojanstva i time povrijediti prava i interese fizičkih i pravnih osoba. U ovom se radu obrađuje pravo na ispravak objavljene informacije, pravo na objavu informacije o ishodu kaznenog postupka i pravo na odgovor na objavljenu informaciju prema uređenju Zakona o medijima (ZM).
 
Ključne riječi: pravo na ispravak objavljene informacije, pravo na odgovor na objavljenu informaciju, Zakon o medijima, sloboda medija
 
Puni tekst članka dostupan je na