DR. SC. N. MIJATOVIĆ, DR. SC. D. ŠPOLJARIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Teorijsko određenje i pravno uređenje hedge fondova  
 
Nikola Mijatović
Danko Špoljarić
 
U radu se razmatra fenomen hedge fondova u svjetlu financijske krize koja je potresla svjetsko gospodarstvo 2008. i 2009. godine i pogrešne prosudbe javnosti o njihovu utjecaju na nastanak krize. Svrha ovog rada je poredbenom analizom uloge hedge fondova u ekonomski najrazvijenijim državama i regulative koja se odnosi na njih prikazati stvarno stanje u svijetu i mogućnosti njihova djelovanja
u Republici Hrvatskoj. Autori analiziraju pravno uređenje hedge fondova u svijetu i Hrvatskoj, upozoriti na kontroverzije i prijepore u stručnim krugovima te izlažu moguća rješenja de lege ferenda.  
 
Ključne riječi: investicijski fondovi; hedge fondovi; financijsko tržište; regu- latorna agencija
 
Puni tekst dostupan