DJURDJEVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Mehanizmi utjecaja prava Europske zajednice na kaznenopravne sustave država članica

Doc. dr. sc. Zlata Ðurdević

Podjelom nadležnosti izmedu nacionalnih pravnih poredaka i pravnog poretka Europske zajednice kaznenopravno područje ostalo je nacionalni legislativni rezervat. Stoga je dugo vremena vladalo shvaćanje da pravo Zajednice i kazneno pravo nemaju dodirnih točaka, odnosno da europsko nadnacionalno pravo nema učinaka na tu granu prava. Međutim, slika o neokrnjenom nacionalnom kaznenopravnom suverenitetu bila je fikcija. Pravo Europske zajednice razvilo je niz mehanizama utjecaja na kaznenopravne sustave država članica. Njima se nacionalni zakonodavac ograničava u donošenju kaznenopravnih propisa te nacionalni sudovi i državni odvjetnici obvezuju da otklanjanju primjenu i eurokonformno tumače neusklađene nacionalne kaznenopravne propise. U radu se sistematiziraju i ekspliciraju mehanizmi kroz koje pravo Europske zajednice utječe i ograničava normiranje i primjenu kaznenog materijalnog i procesnog prava država članica.

Ključne riječi: kazneno pravo, pravo Europske zajednice, kaznenopravna zaštita dobara Zajednice, sukladnost kaznenog prava i prava Zajednice, blanketne norme