MAUROVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ovlast za poduzimanje mjera zaštite od ponude za preuzimanje dioničkih društava: razvoj regulative

Doc. dr. sc. Ljiljana Maurović

Preuzimanje dioničkih društava bitno mijenja položaj dioničara ciljnog društva, nabolje ili nagore, i stoga je posebno značajno uključiti u postupak odgovarajuće mjere obrane od neprijateljskog preuzimanja. Temeljno načelo položaja dioničara u društvu opredjeljuje i pravo uprave da poduzima mjere obrane od neprijateljskog preuzimanja. U radu autorica analizira položaj uprave ciljnog društva u odnosu prema ponudi za neprijateljsko preuzimanje i njezinu mogućnost da poduzme mjere obrane u cilju zaštite društva i dioničara prema pravu Njemačke, Europske unije i Hrvatske. Pravilo stroge neutralnosti uprave nakon podnošenja ponude za neprijateljsko preuzimanje, koje zabranjuje upravi poduzimanje bilo koje mjere obrane koja može osujetiti ponudu element je prema kojem se razlikuje uspoređena regulativa. To pravilo uključeno u Prijedlog smjernice 13. EU o ponudi za preuzimanje autorica ističe kao temeljni razlog za dugotrajne rasprave i odbijanje Prijedloga. Prijedlog smjernice 13. je odbijen jer ne udovoljava potrebama društva i dioničara u slučaju preuzimanja. Novi prijedlog smjernice EU o preuzimanju ne mijenja položaj i pravo uprave ciljnog društva na poduzimanje mjera obrane budući da je utemeljen na već usvojenim načelima Vijeća i položaju dioničara. Valja očekivati da ni taj prijedlog članice neće prihvatiti jer nije uklonio temeljni razlog za prigovore, a članice smatraju da su to dobro riješile u nacionalnim zakonima. Autorica zaključuje da je usprkos riziku da se uprava ovlaštenjem na poduzimanje mjera obrane protiv neprijateljske ponude koristi za zaštitu svojih interesa, a ne interesa društva i dioničara, potrebno ovlastiti upravu za poduzimanje mjera obrane s odgovarajućom kontrolom dioničara. Tom zahtjevu više udovoljava novi njemački Zakon o preuzimanju od odbijenog Prijedloga smjernice 13. o ponudi za preuzimanje, novog Prijedloga smjernice i hrvatskog Zakona o preuzimanju, koji je u najvećem djelu sukladan odbijenom i novom Prijedlogu smjernice.

Ključne riječi: ciljno društvo, obvezna ponuda, manjinski dioničari, mjere obrane, uprava, glavna skupština, Prijedlog 13. smjernice EU o preuzimanju, njemački Zakon o preuzimanju, ZPDD, novi Prijedlog smjernice EU o preuzimanju