RAJKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
PRVI KORACI PREMA REFORMI SREDIŠTA HRVATSKE VLADE

Mr. sc. Alen Rajko

Davanje statusa ministra bez lisnice čelniku Ureda hrvatskog premijera te donošenje Uredbe o Uredu predsjednika Vlade RH i Uredbe o Tajništvu Vlade RH (studeni 2002. godine) prvi su koraci prema najavljenoj reformi strukture središta (centra) hrvatske Vlade (tijela neposredno podčinjenih predsjedniku Vlade), odnosno jačanja premijerskog Ureda. U radu se ukratko analiziraju funkcije središta vlade na teorijskoj i usporednoj razini, kao i u pogledu promjena u strukturi središta Vlade Republike Hrvatske koje implicira donošenje navedenih dviju uredbi. Iznijeti su i faktori koje autor smatra bitnima za odlučivanje o konceptu uloge i organizacijskog modela središta vlade: ustavni i zbiljski položaj predsjednika vlade; (ne)odgovornost i (ne)transparentnost djelovanja članova središta vlade; neformalna moć članova središta vlade; koalicijski karakter vlade; uspješnost svih faza kreiranja i provedbe vladine politike; odnosi unutar sustava vlade i s parlamentom; skupine poslova koji se obavljaju u središtu vlade; uklopljenost u cjelinu izvršno-upravnog sustava. Zaključno je iznijeta usporedba prijašnjeg modela središta hrvatske Vlade s modelom utemeljenim potkraj 2002. godine, kao i usporedba potonjeg modela s teorijskim i komparativnim konceptima iznijetima u radu.

Ključne riječi: središte vlade, Ured predsjednika Vlade, Tajništvo Vlade, premijer, izvršna vlast