SIMIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
PREKOGRANIČNA SURADNJA U EUROPI - s posebnim osvrtom na Hrvatsku

Dr. sc. Anđelko Šimić

Prekogranična suradnja promatra se u povijesnoj i sadržajnoj dimenziji u europskim i hrvatskim uvjetima. Ukazuje se na društvene i ekonomske uvjete i učinke prekogranične suradnje. Polazi se od nužnosti izgradnje mostova suradnje među susjedima koji, zadržavajući puni vlastiti državni suverenitet, valoriziraju prednosti svoje pozicije u kulturnom i povijesnom naslijeđu te aktiviraju ekonomskeih potencijala, povezuju susjedne države i ostvaruju funkcije suradnje od obostranog interesa. U slučaju Europe, prekogranična suradnja je poslije ratnih sukoba postala jedinstveni izbor svih ili pak većine država, dovodeći korak po korak većinu tih država u novu europsku zajednicu naroda i država. Hrvatska, kao nova suverena država, unatoč teškim iskustvima i velikim žrtvama iz ranije i novije povijesti kada su susjedi ugrožavali njenu cjelovitost i onemogućavali suverenost, primjenjuje danas punu politiku dobrosusjedstva, najočitije izraženu kroz prekograničnu suradnju. Obuhvaćaju se osnovni aspekti prekogranične suradnje, jer šira razrada prelazi okvire i namjenu rada.