KREGAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Financiranje političkih stranaka i izbornih utakmica

Prof. dr. sc. Josip Kregar

Financiranje političkih stranaka i izbornih kampanja važno je političko pitanje u modernim demokracijama. Autor smatra da postoje jasni demokratski standardi u zakonskom uređenju tog pitanja. To su razumna ravnoteža javnog i privatnog financiranja, pošteni kriteriji raspodjele državnih davanja stankama, stroga pravila o privatnim donacijama, gornja granica izdataka za izborne kampanje, potpuna transparentnost, stvaranje nezavisnog revizijskog tijela te sankcije za one koji se ne drže pravila. Ti se uzori navode se u novim  međunarodnim pravilima te primjerima Sjedinjenih Država, Velike Britanije i tranzicijskih zemalja. Hrvatsku čeka usklađivanje pravila sa standardima demokratskih zemalja. Zakonodavstvo  u  Republici Hrvatskoj  koje uređuje financiranje političkih stranaka i izbornih utakmica manjkavo je i nedovoljno.

Ključne riječi: financiranje političkih stranaka, politička korupcija, donacije,  političke kampanje, pošteni izbori