SERSIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Protumjere u suvremenom međunarodnom pravu

Prof. dr. sc. Maja Seršić

U radu se razmatraju protumjere u suvremenom međunarodnom pravu. Ispituju se uvjeti njihove dopuštenosti i  kategorije  država  koje su ih ovlaštene  poduzimati. Uz značajke protumjera prema općem međunarodnom pravu, posebna se pozornost posvećuje radu Komisije za međunarodno pravo koja  je  materiju protumjera uvrstila u svoj Nacrt članaka o odgovornosti država za međunarodno protupravne čine iz 2001.

Ključne riječi: protumjere, suvremeno međunarodno pravo, Nacrt članaka o odgovornosti država za međunarodno protupravne čine, Komisija za međunarodno pravo