TURKOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Utjecaj međunarodnog kaznenog prava na razvoj prava žrtava međunarodnih kaznenih djela te žrtava opć

Doc. dr. sc. Ksenija Turković

U tom članku kritički se razmatra položaj žrtve u kaznenim postupcima pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) i stalnim Međunarodnim kaznenim sudom (ICC): razlozi velike razlike u stupnju zaštite i garancije prava žrtava pred ICTY i ICC, odnos zaštite žrtava/svjedoka prema pravima okrivljenika (posebice u svjetlu obveze otkrivanja dokaza, korištenja anonimnih svjedoka, isključenja javnosti s rasprave, upotrebe pismenih izjava svjedoka, ex parte saslušanja svjedoka te mogućnosti korištenja zaštićenih materijala u drugim slučajevima pred ICTY), pravo žrtava na informaciju, na sudjelovanje u postupku te na reparaciju.

Nadalje, preispituje se  utjecaj vrlo naprednih odredaba o zaštiti prava žrtava pred ICC na daljnji konceptualni i implementacijski razvoj prava žrtava međunarodnih kaznenih djela u okviru Europske unije.

U svjetlu tih razmatranja preispituje se položaj žrtve općenito te u određenim segmentima posebno položaj žrtve ratnih zločina u našem pravnom sustavu i predlažu se određene inovacije i promjene.

Ključne riječi: prava žrtava, kazneni postupak, ICTY, ICC, zaštita žrtava, pravo na informaciju žrtava, reparacija, sudjelovanje žrtava u postupku, zaštita žrtava u EU, Zakon o zaštiti svjedoka