KAUFMAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ustrojavanje i provedba sustava državnih potpora u Republici Hrvatskoj

Mr. sc. Damir Kaufman

Sustav državnih potpora ustrojen je u Republici Hrvatskoj donošenjem Zakona o državnim potporama i Uredbe o državnim potporama. Navedeni propisi u visokoj su mjeri usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije. Iako je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir provedba je sustava gotovo u potpunosti podbacila zbog neučinkovitosti mjerodavnog tijela za provedbu, odnosno Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, te neprovođenja odredaba Uredbe o državnim potporama od tijela državne uprave.  

Pravna analiza ustrojavanja i provedbe sustava državnih potpora u Republici Hrvatskoj započet će pretpostavkama i pravnim temeljem uvođenja sustava, pregledom zakonodavne povijesti Zakona o državnim potporama, nastavlja se detaljnijim uvidom u odredbe Konačnoga prijedloga zakona o državnim potporama, usporedbom s donesenim Zakonom o državnim potporama te uvidom u odredbe Uredbe o državnim potporama. Analiza završava uvidom u trenutačno stanje provedbe sustava, prijedlogom metodologije pripreme izvješća o državnim potporama i prijedlozima vezanim uz ustrojavanje i provedbu sustava državnih potpora u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: Europsko pravo, pravo konkurencije, pravo državnih potpora, sustav državnih potpora u Republici Hrvatskoj