SPRAJC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Postupovne odredbe zakona o azilu: kritička analiza te usporedba s međunarodnim i pravom EU

Mr. sc. Ivan Šprajc

Autor u radu kritički analizira postupovne odredbe Zakona o azilu. Posebnu pažnju posvećuje ocjeni usklađenosti tih odredbi s odgovarajućim odredbama međunarodnog prava i prava Europske unije. U tako određenom kontekstu rada analiza upućuje na čitav niz normativno dvojbenih mjesta u Zakonu o azilu te ističe primjere potpune i/ili djelomične neusklađenosti s međunarodnim pravom odnosno s pravom EU.

Ključne riječi: postupak, Zakon o azilu, međunarodno pravo, pravo Europske unije