TURKALJ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sporazum Ujedinjenih naroda o pograničnim ribljim naseljima i vrlo migratornim vrstama iz 1995.

Mr. sc. Kristian Turkalj

U radu se analizira Sporazum Ujedinjenih naroda o pograničnim ribljim naseljima i vrlo migratornim vrstama iz 1995. čije je sklapanje potaknulo zabrinjavajuće stanje svjetskog ribolova te potreba dodatne razrade načelnih odredba Konvencije o pravu mora koje se odnose na riblja naselja u isključivim gospodarskim pojasovima dviju ili više obalnih država ili u isključivom gospodarskom pojasu jedne države i u području uz njega (čl. 63.) te na vrlo migratorne vrste (čl. 64.). Većina odredba Sporazuma usmjerena je ostvarivanju dugoročnog očuvanja i održivog iskorištavanja pograničnih i vrlo migratornih ribljih naselja. Pri tome se ispituje koliko su odredbe Sporazuma puka provedba konvencijskih obveza odnosno koliko su važne za daljnji razvoj međunarodnog prava mora. Na kraju rada zaključuje se da je Sporazum ostvario pozitivan legislativni pomak u ribarskoj politici od politike iskorištavanja prema politici očuvanja i održivog gospodarenja.

Ključne riječi: održivo gospodarenje živim morskim bogatstvima, otvoreno more,  međunarodno pravo mora, Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora, međunarodno pravo